Nyheder fra Frederiksværk

6 °
Let overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Frederiksværk og omegn

Job tilbydes:
Projekleder og driftskonsulent
Har du lyst til at arbejde med at understøtte Halsnæs Kommunes velfærd til borgere og brugere ved at sikre gode fysiske rammer i de kommunale ejendomme? Trives du i enforanderlig hverdag, hvor du skal samarbejde med en lang række aktører på tværs af afdelinger for at skabe resultater? Så har vi jobbet til dig her i Halsnæs Kommunesbygningsafdeling i Område for Ejendomme, Faciliteter og Arealer.Vores afdelingen er i rivende udvikling og vi søger lige nu en erfaren driftskonsulent (fx ingeniør, bygningskonstruktør). Stilling vedrører primært drift og vedligeholdelse af de Kommunale Ejendommes bygninger og bygningsdele. I stillingen forventes det, at der udvikles planer for og varetages opgaver inden for primært planlagt vedligehold og drift på vores anlæg og ejendomme. Derudover igangsættes en proces med udarbejdelse af årshjul, og løbende opfølgning på vores drift og vedligeholdelsesplaner, med inddragelse af vores tekniske service personale på vores ejendomme.Vi er i gang med en større omstilling på bygningsområdet, hvor opgaverne kræver energi, initiativ og ikke mindst de rigtige kompetencer.Derfor har vi brug for en erfaren medarbejder med bygningsfaglig eller teknisk baggrund, som formår at koble disse kompetencer med solide data, stærke processer og god projektstyring.Stillingen er en del af et team, der arbejder med vedligeholdsopgaver samt drifts- og energioptimering af de kommunale bygninger. Din kommende nærmeste kollega har en maskinmester baggrund og varetager primært driften og vedligeholdelsen af de tekniske installationer og anlæg.Det er kendetegnende for kulturen i afdelingen, at vi tænker i helheder og spiller hinanden gode gennem videndeling. Ud over teamet, der arbejder med drift- og vedligehold, teknik og energi, vil dine tættesamarbejds- og sparringsparterne i hverdagen, bestå af områdets bygherrerådgivere, vores håndværkerteam samt stabsfunktionen.Vi arbejder projektbaseret, og du kan derfor forvente at blive inddraget i andre opgaver og projekter afhængigt af dine kompetencer, erfaringer og ønsker.Opgaverne løses i tæt samarbejde med de forskellige involverede parter såsom bygherrerepræsentanter, brugere, eksterne rådgivere, entreprenører, myndigheder, forsyningsselskaber m.fl. – fra den disponerede opgave i kommunens CAFM-system (DaluxFM) over planlægning, udbud, udførelse og overgang til drift.(Dalux Build)Vi tilbyder et job, hvor du vil få en bred kontaktflade i hele organisationen, og hvor du vil få personlige og faglige udviklingsmuligheder. Vi tilbyder et uformelt og humørfyldt arbejdsmiljø, samt et stærkt fagligt miljø med rum for sparring og erfaringsudveksling.Vi er ved at implementere vores nye ejendomsstrategi og nye driftsplaner med et øget fokus på, at vi fremadrettet sikrer fornuftig og rettidig vedligehold - en opgave, som du også kommer til at deltage aktivt i.Du skal være en kompetent medspiller i udførelse af Område for Ejendommes blandede opgaveportefølje, hvor du ser løsninger og agerer proaktivt – selv når mange stiller krav til dig.Du har gerne erfaring med drift og vedligeholdelse af såvel nye som ældre bygninger og kan styre en proces fra planlægning, til udbud over udførelse og overgang til drift.Du samarbejder naturligvis med kollegerne om opgaverne, ligesom du bliver deres sparringspartner.Du vil også skulle samarbejde med brugerne af de ejendomme, hvor projekterne foregår.Du kan forvente at have flere projekter samtidigt, drive processen fra start til slut og have ansvaret for at levere til tiden i den rette kvalitet, ligesom du har det tekniske og det økonomiske ansvar for opgaverne.Dine kvalifikationer til stillingen som drift konsulent:Du er formentlig uddannet bygningskonstruktør, ingeniør, eller lign.Du har interesse i at arbejde med vedligeholdelse, bygningsdrift og driftsoptimering af kommunale ejendomme.Du har en god forståelse for energi- og klimatilpasningsområdet vedr. bygninger og har formentlig en stor interesse for bæredygtighed og klimadagsordenen.Du kan håndtere diverse akutte problemstillinger og du kan håndtere en kompleks hverdag med mange sideløbende opgaver, hvor du pligtopfyldende sikrer opgavernes gennemførelse.Du har kendskab til den håndværksmæssige udførelse på bygninger og/eller tekniske anlæg. Du har gerne 5-10 års erfaring med specialviden og formentlig opdateret viden fra rådgivningsbranchen eller det kommunale område.Du evner at arbejde selvstændigt og bidrager naturligt i teamet, hvorfor du også skal have gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt.Ord som faglig kompetent, serviceminded og helhedsorienteret er ord, der passer godt på dig.Du kan arbejde struktureret og resultatorienteret i en foranderlig hverdag med konstant udvikling, hvor du ser løsninger frem for problemer.Du skal være indstillet på at arbejde i forskellige IT-systemer ved planlægning, afrapportering, økonomistyring og arkivering. Kendskab til Dalux FM vil være en fordel.Koordinering og planlægning vil være en væsentlig del af arbejdsopgaverne, så vi forventer at du kan organisere ikke blot dit eget arbejde, men også at du kan være med til at sætte retning og struktur for samarbejdsparter på projekter.Du har gennemslagskraft og evner at holde fremdrift i en kompleks og sammensat opgaveportefølje.Og så har du humor, da det også skal være sjovt at gå på arbejde – og du vil dine kolleger, høj som lav.Om Område for Ejendomme, Faciliteter og Arealer, herunder Bygningsafdelingen:Område for Ejendomme er en forholdsvis ny organisation, der blev stiftet ved en politisk beslutning primo 2019. Området udvikler sig løbende, så du får mulighed for både faglig og personlig udvikling.Vi arbejder bl.a. med en professionalisering af projektledelsen og styringen, hvor du bliver en vigtig medspiller i den udvikling.Områdets overordnede formål er at understøtte kommunens forskellige funktioner med fysiske rammer og intern service. Området er i rivende udvikling og vi arbejder pt. på en samlet ejendomsstrategi for kommunen, der skal sikre, at kommunens ejendomsportefølje drives mest effektivt og med størst mulig værdi for borgere og brugere.Ejendomsporteføljen består af godt 180.000 m2 fordelt på 123 ejendomme. Vi har mange skønne bygninger som fx koncertstedet Gjethuset, der tidligere har været kanonstøberi. Vi har en række historiske bygninger bl.a. i Krudtværksområdet i Frederiksværk og Knud Rasmussens Hus i Hundested samt en flot fredet bygning, Palæet, der ligger mellem kirken og Gjethuset i Frederiksværk. Pt. er vi i gang med at bygge en helt ny skole og har for nyligt ombygget en tidligere brandstation til et fantastisk Unge- og KulturCenter. Derudover huser ejendommene bl.a. børnehaver, vuggestuer, skoler, biblioteker, kultur, plejehjem, idræts-faciliteter, foreninger, bosteder, sociale institutioner og flygtningeboliger.Du bliver som nævnt en del af bygningsafdelingen, der består af 14 medarbejdere med mange forskellige fagligheder, fx maskinmester, bygningskonstruktør, arkitekt, Vvs’er, tømrer, ventilationstekniker mv.Desuden har området forskellige administrative medarbejdere – både akademikere, HK’ere, og djøf’er. Dertil kommer et stort antal rengøringsteknikere og –assistenter samt også gartnere og en række lignende fagligheder under afdelingen Natur og Vej. Du vil samlet få over 100 nye kolleger i området for Ejendomme, Faciliteter og Arealer, når du starter.Om Kommunen:Kommunen består af ca. 32.000 indbyggere mest koncentreret om Frederiksværk og Hundested. Derudover har vi store sommerhusområder, rige muligheder for friluftliv og naturoplevelser fx ved de lange kyststrækninger eller rundt om Arresø. En del af Nationalparken, Kongernes Nordsjælland, ligger i Halsnæs Kommune. Er du til vandsport, har kommunen et vandsportssted af international klasse. Frisk luft, ingen kø til arbejde og ingen problemer med parkeringspladser. Kommer du fra København eller Nordsjælland er der velfungerende offentlig transport via Hillerød.Løn og ansættelsesvilkårSker efter gældende overenskomst samt efter principperne om Ny Løn.Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Leder af bygningsafdelingen Mette Boye Hollænder Beeck påtelefon 5183 5224.Om Halsnæs KommuneHalsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og være sig selv.Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri arbejdsplads fra 1. august 2020. Læs mere om Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk eller på vores LinkedIn-profil. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Halsnæs Kommune
Indrykket 20. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk