Nyheder fra Frederiksværk

15 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Frederiksværk og omegn

Job tilbydes:
Reparatør på daghold til vedligehold
Lokation: Frederiksværk Ansøgningsfrist: Søndag den 31. juli 2022 Vil du være en del af Danmarks eneste stålvalseværk, der producerer stålplader; en mastodont inden for sværindustrien? Har du den faglige tyngde og rette personlighed til at fejlsøge og løse opgaver på vores produktionsanlæg, så er du måske vores nye reparatør. Om jobbet Vi vedligeholder anlæg med forskellig teknisk kompleksitet og alder, og vi opnår gode resultater med tæt samarbejde på tværs af faggrænser. Vores anlæg er under konstant fornyelse, så der er mange spændende udfordringer og udviklingsmuligheder. Vi søger en medarbejder på fast daghold i mekanisk vedligehold, primært ­i forbindelse med varetagelse af vedligeholdelsesopgaver i vores produk­tionslinje. Arbejdsopgaver: Vedligeholdelse og servicering af produktionslinje. Fejlfinding og reparati­on på forskellige typer anlæg. Deltagelse i løbende udvikling og forbedring af maskiner og anlæg. Tilbagemelding og planlægning af opgaver i vores vedligeholdelsessystem. Værkstedsarbejde i form af klargøring / renovering af reservedele til anlæg. Samarbejde med både interne og eksterne leverandører. Assistance ­i andre funk­tioner i afdelingen. Om dig Du har enten en faglig uddannelse som smed, lastvognsmekaniker, skibsmontør eller en anden relevant faglig uddannelse, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med store industrianlæg, herunder hydraulik mm. Du skal kunne arbejde både selvstændigt samt være en del af et team, og du skal være i stand til at kunne følge opgaverne ­til dørs. Desuden skal du trives i en hverdag, hvor prioriteringen af arbejdsopgaverne hur­tigt kan ændre sig i forhold ­til produktionen, og du skal være åben overfor at lære nye arbejdsområder. Den nødvendige oplæring vil naturligvis finde sted. For at få succes i jobbet kræver det, at du har gå på mod og er faglig nysgerrig. Vi arbejder efter princippet "Safety First", og det er vigtigt, at du er med til at skabe et sikkert arbejdsmiljø. Du skal kunne begå dig på dansk i både skrift og tale samt beherske IT på et rimelig niveau. Du indgår i fagligt kompetente teams Vores vedligeholdelsesafdeling består af 75 dedikerede medarbejdere, som tilsammen dækker et meget bredt fagligt område. Vi sætter pris på en uformel omgangstone og et godt sammenhold på en arbejdsplads, hvor alle byder ind og tager en ekstra tørn, når det er nødvendigt. Til gengæld nyder vi godt af gode løn- og ansættelsesvilkår, ligesom en grundig introduktion, oplæring i jobbet, ansættelse på funktionærvilkår efter 9 måneders ansættelse samt efteruddannelse selvfølgelig er en del af pakken, ligesom der også indgår andre attraktive personalegoder. Sådan ansøger du Er du interesseret, så send venligst din ansøgning og dit CV via knappen "Send ansøgning" inden den søndag den 31. juli 2022. Ansøgninger modtages kun gennem vores rekrutteringssystem. Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Supervisor Frederik Thye på mobil 3094 3406. Om NLMK DanSteel A/S NLMK DanSteel A/S beskæftiger over 400 medarbejdere i Frederiksværk og er en del af NLMK Europe, som er ejet af NLMK Group i Rusland. NLMK DanSteel A/S har en årlig produktionskapacitet på mere end 500.000 tons stålplader, som primært anvendes til skibsbygning, bygge- og anlægsprojekter, olie- og gasprojekter, transportsektoren og vindmølleindustrien (on-/offshore). Størstedelen af produktionen eksporteres. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=d6ca686f)
NLMK DanSteel A/S
Indrykket 4. juli på JobNet
Job tilbydes:
Områdeleder for aftenholdet i hjemmeplejen, der ønsker at være” ikke helt almindelig”
Vi er en ambitiøs hjemmepleje, der har fokus på kvalitet og trivsel, hvorfor vi opnormerer med hele to ledere.Dette for at opnå mindre ledelsesspænd og dermed bedre muligheder, for at tilgodese borgere og medarbejderes behov. Denne stilling er som områdeleder på tværs for vores aftenvagter.Vi ønsker, at skabe en fælles forståelse for, at aftenvagten ikke er en organisation i organisationen, men er en del af organisationen – hvor vi hver især bidrager til det ”samlede” arbejdsfællesskab. Drømmescenariet for aftenledelse er, at der ligesom i dagvagten er mulighed for både nærværende, driftssikker ledelse og kvalitetsudvikling. Det er nyt for os, at have en leder for vores aftenvagter, og der er derfor ikke fasttømrede rammer hele vejen rundt endnu.Vi tænker, at du skal være med til at sætte disse rammer, og sammen med dine nye kollegaer sætte den perfekte ramme for dit nye job og hjemmeplejens nye funktion. Du vil blive leder for en gruppe på ca. 30 - 40 medarbejdere og i første omgang med udgangspunkt i 3 matrikler; Hundested, Frederiksværk og Melby. Arbejdstiderne vil ligge på en sådan måde, at du har mulighed for at være synlig og nærværende for vores aftenvagter, men også er en naturlig del af ledelsesteamet og vores fælles mødeflade.Vi forestiller os at stillingen er på 30 - 37 timer. Vi glæder os til at høre nærmere om dine idéer og eventuelle erfaringer. Hjemmeplejen arbejder med fokus på, at vores ledelse afspejler hjemmeplejens ” kerneopgave for ledere”.               I Halsnæs hjemmepleje støtter vi op om den enkelte borgers hverdag og udvikling.                       Vi gør det med værdighed, samskabende og med høj faglighed.Vi tilbyder digEt unikt og spændende job – i en hjemmepleje, hvor der ikke er langt fra ideer til handling.Gode muligheder for sparring med lederkollegaer samt nærmeste leder.At være en del af en ledergruppe der respekterer hinandens forskelligheder, men også spiller hinanden stærke. Hvor der er stor tillid, og ikke mindst gives der god plads til både faglig dialog og humor.Jævnlige ledermøder, afholdelse af lederdage, konferencedage og årligt seminar, hvor der er plads til fordybelse, udvikling og sætte hjemmeplejens retning.Gode arbejdsvilkår med et betydeligt ledelsesrum.En engageret hjemmepleje, som er stolte af at vi gennem de næste 3 år, har valgt at udvikle os sammen - medarbejdere og ledere gennem forløbet Vækstkultur. Vi ønsker os en områdeleder derHar sundhedsfaglig baggrund med en del lignede ledelseserfaringer og gerne med lederuddannelse eller lyst til videreuddannelse inden for 2 år.Er nærværende, tydelig og kulturskabende.Har flair for og erfaring med driftsopgaver, økonomi og overholdelse af budget.Har øje for at bringe de enkelte medarbejderes faglige og personlige kompetencer i spil, når opgaver skal løses, og du gør det i tæt samarbejde med medarbejderne.Har en anerkendende tilgang til medarbejderne og prioriterer trivslen i teamet højt, og formår samtidigt at være rammesættende.Er aktiv som faglig sparringspartner, både i relation til medarbejderne og den øvrige ledel­se samt sætter pris på en god dialog, både i formelle og uformelle sammenhænge.Evner at samarbejde både internt og på tværs af kommu­nens sektorer.   Halsnæs Kommunes ledelsesgrundlag samt personalepolitik kan findes på Halsnæs Kommunes hjemmesidewww.halsnaes.dk. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder af Hjemmeplejen Birgitte Møller-Hansen på telefon 21 41 07 62.Frist for ansøgning er mandag den 22.august .2022 kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt onsdag den 24. august 2022. Ansættelse pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale.Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst samt principperne om Ny løn.  Om Halsnæs KommuneHalsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og være sig selv.Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri arbejdsplads fra 1. august 2020. Læs mere om Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk eller på vores LinkedIn-profil. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Halsnæs Kommune
Indrykket 6. juli på JobNet
Job tilbydes:
Social- og sundhedshjælper, gerne med uddannelse/erfaring inden for demens – Rosen
Da vi ikke fik de relevante ansøgere til stillingen, forsøger vi igen.Rosen er en lille afdeling med speciale i demens.Er du social- og sundhedshjælper, gerne med uddannelse/erfaring inden for demens eller har en baggrund inden for psykiatrien, søger Lone og Sonja en ny kollega. Lidt om afdelingenAfdelingen har 5 midlertidige pladser, og målgruppen er mennesker, der er ramt af svær demens typisk i ustabil fase.Vi arbejder målrettet på at finde stabiliteten igen og er aktive i forhold til afklaring og planlægning af en god fremtid for det enkelte menneske.Da målgruppen kan være svært ustabile, kræver det viden, men særligt evne, til at håndtere meget svære forløb, hvor din ro, og den måde du reagerer på, er afgørende når situationerne kræver det.Det er derfor af stor betydning for os, som er en lille medarbejdergruppe, der er afhængige af hinanden i svære situationer, at vi får en kollega med, som kan være nærværende og har modet til at blive, når vores borgere reagerer på omgivelserne. Det skal nu heller ikke være en hemmelighed, at vi også har brug for, at humoren får plads.Vi har hver 14. dag borgerkonference med kommunens demenskonsulenter, hvor vi bl.a. drøfter fremtiden for det enkelte menneske eller får sparring i, hvad den bedste tilgang er netop her.Vi er ved at søge en specialistsygeplejerske i demens, så vi sikrer et forsat højt niveau inden for demens.På plejecentret er der ansat sygeplejersker, ernæringsspecialist og en farmakonom, alle med store kompetencer til at understøtte den enkeltes udvikling og beboernes trivsel.Vores specialafdeling ligger i Frederiksværk og modtager borgere fra hele Halsnæs Kommune og nogle gange også borgere fra andre kommuner.Som arbejdsplads lægger vi vægt på det professionelle arbejdsmiljø, hvor du vil være med til at skabe en hverdag med høj faglighed, og som er inspirerende, udviklende og værdifuld for borgere og personale. Er du den SSH’er, derHar særlig erfaring og interesse for demens eller psykiatrien.Kan være nærværende, også når det er svært.Har ønske om at arbejde med både korte og lange komplekse forløb.Danner dig et hurtigt overblik.Kan være i situationer, hvor mennesket regerer, på det de oplever.Er god til at samarbejde med pårørende, der ofte selv er i krise.Kan have mange bolde i luften. Hos osArbejder vi målrettet ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg.Får du dygtige kollegaer – fagligt velfunderet, mange på demensvejlederniveau.Får du tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. visitation, demenskonsulenter, træning, praktiserende læger og speciallæger.Samarbejder vi med husets øvrige personale.Du kan læse mere om Løvdalens plejecenter på Halsnæs Kommune hjemmeside via www.halsnaes.dk. Stillingen Primært dagvagt, 32 timer med weekendvagt hver 2. weekend. AnsættelsesvilkårEfter gældende overenskomst.Tiltrædelse snarest eller pr. 1. september. Ansøgningsfrist mandag den 18. juli kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Kom og besøg osVi vil opfordre til, at du kommer og får en kop kaffe og taler med mulige kollegaer.Det gør du ved at kontakte personalekoordinator Gitte Wilhelsen på tlf. 24 97 21 92, hvor du også kan høre mere om stillingen.Områdeleder Susanne Busch Hansen tlf. 29 11 63 72 kan kontaktes fra uge 29, grundet ferie i ugerne 27-28.Om Halsnæs KommuneHalsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og være sig selv.Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri arbejdsplads fra 1. august 2020. Læs mere om Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk eller på vores LinkedIn-profil. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Halsnæs Kommune
Indrykket 4. juli på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk